News & Update

อัพเดทเทรนด์ล่าสุดของอุตสาหกรรมกับกิจกรรมในงาน Bangkok RHVAC 2022 และ Bangkok E&E 2022

 

 

งาน Bangkok RHVAC 2022 และ Bangkok E&E 2022 มีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจเตรียมไว้สำหรับผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการสัมมนาที่จะทำให้ไม่ตกเทรนด์ ดังนี้


วันที่ 7 กันยายน - South East Asian Air Conditioning Standard Update  โดย กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

 


วันที่ 8 กันยายน - ASHRAE Standard 170-2021 Ventilation for Health Care Facilities โดย สมาคม ASHRAE Building Performance and Energy Simulation โดย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย


วันที่ 9 กันยายน - สารทำความเย็นธรรมชาติกับการลดภาวะโลกร้อน โดย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย อนาคตช่างแอร์ไทย โดย สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย


วันที่ 10 กันยายน - มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบระบบปรับน้ำยาอัตโนมัติ (Variable Refrigerant Flow Air-Conditioning Systems – VRF) โดย สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย


ผู้ที่สนใจเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา และพบกับกิจกรรมอีกหลากหลายเพื่ออัพเดทเทรนด์ล่าสุดของอุตสาหกรรมในงาน Bangkok RHVAC 2022 และ Bangkok E&E 2022