News & Update

THE BEST OF RHVAC AND E&E PRODUCT AWARD 2022 รางวัลทรงเกียรติ
แห่งอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์


 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัล THE BEST OF RHVAC AND E&E PRODUCT AWARD 2022 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ในงาน Bangkok RHVAC 2022 และ Bangkok E&E 2022 ซึ่งถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อครองความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ในตลาดโลก

 

 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล THE BEST OF RHVAC AND E&E PRODUCT AWARD 2022 ซึ่งเป็นที่สุดของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภทต่างๆ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องวัดวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (V-MER Smart Vibration Analyzer) จากบริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด รับรางวัล New Innovation Product Award แผ่นฉนวนทนไฟ IXL (IXL FR Panel) จากบริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด รับรางวัล Environmentally Friendly Product Award เครื่องปรับอากาศโซล่าเซลล์ จากบริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัล Energy Saving Product Award เครื่องกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (Filtreat Filtration Unit) จากบริษัท 3วี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด รับรางวัล New Normal Product Award และ WindFree Premium Plus จากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด รับรางวัล IoT System Product Award

 

 

ร่วมภาคภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ไทยที่มีครบทั้งคุณภาพและนวัตกรรม ที่งาน Bangkok RHVAC 2022 และ Bangkok E&E 2022