News & Update

งาน Bangkok RHVAC 2022 และ Bangkok E&E 2022 
สามวันแรกยอดขายกว่า 8,500 ล้าน


 

งาน Bangkok RHVAC 2022 และ Bangkok E&E 2022 เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อได้พบปะ เจรจาการค้า แลกเปลี่ยนข้อมูลและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่างกัน ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแสดงสินค้า รวมกว่า 100 บริษัท 400 คูหา และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถสร้างมูลค่าไม่ต่ำกว่า 9,000 ล้านบาทภายในหนึ่งปี ทั้งนี้ ใน 3 วันของ การจัดงานเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าแล้วกว่า 8,500 ล้านบาท

 

 

งานครั้งนี้มีนักธุรกิจซึ่งเป็นผู้ซื้อและผู้นำเข้ารายสำคัญจากหลากหลายประเทศเดินทางมาร่วมงาน โดยชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมงานมากที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ บังคลาเทศ เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้

 

 

งาน Bangkok RHVAC 2022 และ Bangkok E&E 2022 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีการค้าสำคัญสำหรับผู้ผลิต ผู้สั่งซื้อ ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก-ค้าส่งสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ รวมถึงชิ้นส่วน อุปกรณ์ และบริการที่เกี่ยวข้อง