News & Update

DITP เปิด STYLE Bangkok Pop Up Pavilion ในงาน TOKYO INTERNATIONAL Gift Show Spring 2020


DITP เปิด STYLE Bangkok Pop Up Pavilion

ในงาน TOKYO INTERNATIONAL Gift Show Spring 2020 (5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP ดำเนินโครงการ STYLE Bangkok Pop Up Pavilion in Fair (TOKYO INTERNATIONAL Gift Show Spring 2020) ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Tokyo International Exhibition Center กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยคัดเลือกสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ประเทศญี่ปุ่น อาทิ กลุ่มสินค้าของขวัญ ของชำร่วย ของตกแต่งบ้าน เครื่องเขียน ของเล่น แฟชั่น เครื่องหนัง และเฟอร์นิเจอร์ เพื่อนำไปจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงาน TOKYO INTERNATIONAL Gift Show Spring 2020 ได้ชมตัวอย่างสินค้าที่จะจัดแสดงในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020

 ทั้งนี้ โครงการ STYLE Bangkok Pop Up Pavilion in Fair จะเป็นช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ซื้อต่างชาติ และเป็นการขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ ซึ่งสินค้าไลฟ์สไตล์นับว่าเป็นสินค้าส่งออกศักยภาพของไทย ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ฝีมือและความสามารถของผู้ผลิต รวมถึงการผสมผสานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีการออกแบบและดีไซน์ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการ SMEs ไม่มีกำลังมากพอที่จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศได้ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok จึงเป็นเวทีเดียวที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมและใช้เป็นช่องทางเจรจาการค้ากับผู้ซื้อต่างประเทศ เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาด และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก

 


พบกับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020 ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยกำหนดปิดรับสมัครรอบแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ และปิดรับสมัครรอบสุดท้ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2507 8361 , 8363 , 8364 , 8404 โทรสาร 0 2547 4281 อีเมล์ lifestyleunit@ditp.go.th