News & Update

เฟอร์นิเจอร์ไทยบุกตลาดเกาหลีในงานแสดงสินค้า Korea Build 2019

 


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล (สคต.ณ กรุงโซล) จัดโครงการพัฒนาสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทย
สำหรับโรงแรมและร้านอาหารในเกาหลีใต้ (Host & Home) นำผู้ส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ จำนวน 6 แบรนด์ ได้แก่  Deesawat,  I-Spa, Moonler Collection, Mobella, Performax, และ Sonite ภายใต้โครงการฯ Host & Home ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญฯ อิตาลี เพื่อให้เพิ่มช่องทางการพัฒนาสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ให้สามารถนำเสนอขายสินค้าในรูปแบบโครงการฯ ร่วมกัน เพื่อนำเสนอการตกแต่งภายในให้แก่กลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และโครงการตกแต่งคอนโดมิเนียมต่างๆ ในประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Korea Build 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารแสดงสินค้า Kintex โดยจัดเป็นลักษณะคูหา Showcase จำนวน 2 คูหา การร่วมงานของผู้ส่งออกกลุ่มนี้ นับว่าเป็น ครั้งแรกที่มาเข้าร่วมงาน Korea Build 2019

Korea Build เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ผลของการแสดงสินค้าในงานนี้ ปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาด มีนักธุรกิจชาวเกาหลีเข้ามาเยี่ยมชม และเจรจาการค้า ในแต่ละวัน เฉลี่ยมากกว่า 30 กว่าราย สินค้าไทยที่เกาหลีสนใจ ส่วนมากเป็น สินค้าวัสดุที่ทำจากไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ของ Moonler Collection ซึ่งมีผู้นำเข้ามาจำหน่ายในเกาหลีแล้วเมื่อปีที่แล้ว วัสดุก่อสร้างที่เป็นพื้นไม้ จาก Deesawat นอกจากนี้ วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly) ของ Performax ที่ใช้วัสดุจักสานจากวัสดุธรรมชาติก็ได้รับความสนใจ สำหรับอ่างอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุของ I-Spa ก็มีนักธุรกิจเข้ามาสอบถามจำนวนมาก เนื่องจากสังคมเกาหลีเป็นสังคมที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการประเมินผลของผู้ส่งออกทั้ง 6 บริษัท สรุปว่ามีความพอใจในการเดินทางมาเจรจาการค้า และเข้าร่วมงาน Korea Build 2019 ในครั้งนี้ เนื่องจากได้มีโอกาสพบลูกค้าเกาหลีที่ตรงเป้าหมาย ซึ่งคาดว่าจะมีการสั่งซื้อภายในปี จำนวนกว่า 20 ล้านบาท หรือ 630,000 เหรียญสหรัฐ

นางสาววิลาสินี โนนศรีชัย ผู้อำนวยการ สคต.ณ. กรุงโซล ได้ให้ความเห็นว่า งานแสดงสินค้า Korea Build เป็นงานที่มีศักยภาพสำหรับสินค้า วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งภายในของไทย มีการจัดแสดง 3 ครั้งต่อปี จัดครั้งแรกที่ Kintex เป็นงานขนาดใหญ่ที่สุด และจัดอีกครั้ง ณ Coex และสุดท้ายมีการจัดงานนี้ที่ Bexco เมืองปูซาน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ลำดับสอง รองจากโซลด้วย หากผู้ประกอบการไทยของสินค้าเหล่านี้ ต้องการเจาะตลาดเกาหลี ซึ่งยังมีโอกาสทางการตลาดอีกมาก เห็นควรเข้าร่วมงานนี้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม ทั้ง 3 งานดังกล่าว นอกจากนี้ สคต.ณ กรุงโซล ยังได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเยี่ยมชมงาน STYLE Bangkok 2019 และ RHVAC 2019 ซึ่งจัดในประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในงานนี้อีกด้วย หากสนใจตลาดเกาหลี และต้องการสอบถาม เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สคต.ณ กรุงโซล ทางอีเมล์: info@thaitrade.kr