News & Update

[ภาพข่าวประชาสัมพันธ์] ผนึกกำลัง พาณิชย์-สาธารณสุข-เกษตรและสหกรณ์-มหาดไทย ลงนามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในอาหารส่งออก