News & Update

โครงการ BEYOND PLASTIC


โครงการ BEYOND PLASTIC

กรกฎาคม-กันยายน 2563

+ เพิ่มมูลค่าสินค้าพลาสติกไทย
+ สร้างจุดขายที่แตกต่าง
+ สำรวจเทรนด์ของตลาดโลก
+ ขยายโอกาสสร้างมูลค่าทางการค้า

โครงการ BEYOND PLASTIC กิจกรรมให้ความรู้ และคำแนะนำในการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ด้วยพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ พลาสติกชีวภาพ พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ฯลฯ เพื่อให้เหมาะสมกับแนวโน้มสินค้าพลาสติกในตลาดโลกและความต้องการของตลาดต่างประเทศ

สมัครเข้าร่วมเพื่อรับคำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาสินค้าพลาสติกแบบรายบุคคล โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์/ผู้เชี่ยวชาญเชิงเทคนิคสินค้าพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ผู้เชี่ยวชาญด้าน Circular Economy/ นักออกแบบแนวรักษ์โลกมา

นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสินค้าพลาสติก และผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าพลาสติก ร่วมให้แนวทางเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการสู่ตลาดโลกอย่างแท้จริง

จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ /// สมัครด่วน ///
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 กรกฎาคม 2563
Call Center 0 2513 8545 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล: event@mute.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครออนไลน์
ได้ที่:   https://bit.ly/2DYZYWX

#BEYONDPLASTIC #DITP #GreenPlastic #NewProduct