News & Update

DITP เปิดตัวโครงการ L.O.V.E


DITP เปิดตัวโครงการ L.O.V.E

ในปีนี้ DITP ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดรับกับมาตรการและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 โดยกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อทดแทนงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020 หลายกิจกรรม ได้แก่ โครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ (STYLE Bangkok Telematching in Lifestyle Online Virtual Exhibition : L.O.V.E) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ New Faces สินค้าไลฟ์สไตล์ไทยสู่ตลาดโลก และโครงการพัฒนาสินค้าพลาสติกไทย เป็นต้น

L.O.V.E หรือ Lifestyle Online Virtual Exhibition เป็นโครงการจับคู่เจรจาการค้างานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นออนไลน์ ระหว่าง     ผู้ซื้อผู้นำเข้าทั่วโลกกับผู้ผลิตและส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2563 นี้

รูปแบบกิจกรรม เป็นลักษณะไฮบริดระหว่าง Virtual Exhibition และการจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) โดยผู้ซื้อผู้นำเข้าสามารถเยี่ยมชมบรรยากาศงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ออนไลน์เสมือนได้มาชมงานจริง หรือที่เรียกว่า Virtual Exhibition ก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาเจรจาการค้า ได้ที่เว็บไซต์ www.stayinstylebangkok.com

ทั้งนี้ DITP มีการกำหนดกลยุทธ์การตลาด โดยชูภาพลักษณ์สินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยที่ได้รับการยอมรับในด้านดีไซน์ คุณภาพ และความมีเอกลักษณ์ มุ่งเน้น “ตอบโจทย์ผู้ซื้อสินค้าดีไซน์ในสไตล์ที่ต้องการ : STYLE Solution+” ได้แก่ Design Solution+ (สำหรับผู้มองหาสินค้ามีดีไซน์) Product Solution+ (สำหรับผู้ต้องการสั่งทำของ) Project Solution + (สำหรับผู้มองหาสินค้าสำหรับโปรเจกต์) และ Material Solution+ (สำหรับผู้ผลิต/ดีไซน์เนอร์ ที่มองหาวัสดุใหม่ๆ)

โดยแบ่งกลุ่มผู้ซื้อสินค้า 4 กลุ่ม ได้แก่ Host & Home เน้นเจาะกลุ่มผู้ซื้อกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร สถาบัน สถาปนิก อินทีเรีย อสังหาริมทรัพย์ และโปรเจกต์ต่างๆ Gifts for All  เน้นเจาะกลุ่มผู้ซื้อกลุ่มห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกประเภท Concept Store Selected Shop Fashion in Love เน้นเจาะกลุ่มผู้ซื้อสินค้าสิ่งทอ แฟชั่น เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้ากีฬา ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ รวมถึงสินค้าที่ตอบโจทย์ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) และ The Niche เน้นเจาะกลุ่มผู้ซื้อตลาดเฉพาะที่มีขนาดเล็กแต่มีกำลังซื้อสูง และไทยมีศักยภาพ ประกอบด้วยสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง (PET) สินค้าผู้สูงอายุ (60+) และสินค้าแม่และเด็ก (Mom&Kids)

ขั้นตอนการจับคู่เจรจาการค้า ผู้ซื้อจะคัดเลือกผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก ที่ต้องการเจรจาการค้า โดย DITP จะมีการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก เพื่อเจรจาการค้าออนไลน์ในโครงการ L.O.V.E  โดยสามารถเข้าร่วมเจรจาการค้าออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา หรือสามารถใช้สถานที่สำหรับการเจรจาการค้าออนไลน์ได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก ซึ่ง DITP ได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงล่าม ไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 11 -14 สิงหาคม 2563

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่มงานสินค้าไลฟ์สไตล์ โทร. 0 2507 8404 (คุณศิรินันท์) หรือ Email : lifestyleunit@ditp.go.th