News & Update

DITP ประกาศเลื่อนกำหนดการจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ COVID-19 ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดงาน และที่ประชุมมีมติพิจารณาเลื่อนการจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020 ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 10-14 มีนาคม 2564 ภายใต้ชื่องานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2021  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยกำหนดให้วันพุธที่ 10 - วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นวันเจรจาธุรกิจ และวันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เป็นวันประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ DITP ได้ช่วยบรรเทาภาระผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการปรับลดอัตราค่าพื้นที่เปล่างานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2021 ให้กับผู้ประกอบการไทยเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งค่าพื้นที่เปล่า 1 คูหา ขนาด 9 ตารางเมตร อัตราเดิม คูหาละ 20,000 บาท ปรับลดเหลือคูหาละ 17,000 บาท และถ้าสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีกร้อยละ 20 เหลือเพียงคูหาละ 13,600 บาท

นอกจากนั้น DITP ยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการสมัครเข้าร่วมแสดงสินค้า โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมงานได้โดยตรงกับกรมฯ

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคมที่ผ่านมาในรูปแบบ Virtual Fair ได้ที่เว็บไซต์ https://www.stayinstylebangkok.com และเตรียมพบกับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2021 ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน โดยกำหนดปิดรับสมัครรอบแรกวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ และปิดรับสมัครรอบสุดท้ายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2507 8361 , 8363 , 8364 , 8334 โทรสาร 0 2547 4281 อีเมล์ stylebkkapplication@gmail.com