News & Update

DITP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ AGING MARKET ACCESS (AMA)


DITP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ AGING MARKET ACCESS (AMA) 

UNIVERSAL DESIGN • ENTREPRENEURSHIP • PRODUCTION •  MARKETING • BRANDING • NETWORKING
มิถุนายน-กันยายน 2563

เจาะลึกแนวโน้ม ข้อมูล และองค์ความรู้ด้านการตลาดและการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์สำหรับผู้สูงอายุแบบเข้มข้น  ผ่านการสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการให้คำปรึกษาเชิงลึก รวมถึงการศึกษาดูงานการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ และการทดสอบสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ โดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลากหลายสาขาอาชีพ ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด แบบตัวต่อตัว เพื่อให้ท่าน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินธุรกิจในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)                            

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 พฤษภาคม 2563          

สมัครด่วน ได้ที่:  https://bit.ly/2yh4sWs ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม