News & Update

DITP เผยมาตราการเยียวยาผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์

         
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP เผยมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาภาระผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 รวม 2 มาตรการ ได้แก่
             1) การปรับลดอัตราค่าพื้นที่เปล่างานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020 ให้กับผู้ประกอบการไทยเป็นกรณีพิเศษ ค่าพื้นที่เปล่า (1 คูหา ขนาด 9 ตารางเมตร) อัตราเดิม คูหาละ 20,000 บาท ปรับลดเหลือคูหาละ 17,000 บาท และถ้าสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีกร้อยละ 20 เหลือเพียงคูหาละ 13,600 บาท
 
           2) การรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกับกรมฯโดยตรง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ ซึ่งกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการระดับ SMEs ในการลดค่าใช้จ่าย  ค่าเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในส่วนของค่าสมัครสมาชิกสมาคม กรมฯ จึงเห็นชอบให้ผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมงานกับกรมฯ ได้โดยตรง

เตรียมพบกับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  โดยกำหนดปิดรับสมัครรอบแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ และปิดรับสมัครรอบสุดท้ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2507 8361 , 8363 , 8364 , 8404 โทรสาร 0 2547 4281 อีเมล์   lifestyleunit@ditp.go.th