News & Update

DITP เปิดตัวเว็บไซต์ Stay in STYLE Bangkok


          ปัจจุบันงานแสดงสินค้าทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะลดความสำคัญลงเนื่องจากไม่ได้เป็นเวทีสำหรับพบปะระหว่างผู้ส่งออกกับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าแห่งเดียวอีกต่อไป เพราะมี Online Platform การค้าเกิดขึ้นมากมาย งานแสดงสินค้านานาชาติแบบเดิมผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าจากต่างประเทศจะต้องเดินทางมาคัดเลือกและจัดซื้อสินค้าที่ต้องการด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าก็ต้องพิจารณาตัดสินใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเน้นไปยังงานแสดงสินค้านานาชาติที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP จึงริเริ่มจัดทำเวทีแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ (STYLE Bangkok Fair) ในรูปแบบ Online Platform เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok มีเวทีในการเจรจาการค้าที่สอดคล้องกับเทรนด์การค้าโลก โดยผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าทั่วโลกสามารถเข้าชมสินค้าไลฟ์สไตล์ที่จัดแสดงในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ได้ที่เว็บไซต์ Stay In STYLE Bangkok ผ่าน Search Engine ได้ตลอดเวลา ซึ่ง DITP คาดว่า STYLE Bangkok Fair Online Platform จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงานแสดงสินค้าให้มีความทันสมัย สามารถสร้างโอกาสในการเจรจาการค้า เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายระหว่างผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าจากทั่วทุกมุมโลกกับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ได้มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลในการเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก/ผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ได้อย่างต่อเนื่องบนโลกดิจิตัล ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การส่งออก และการจัดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ยิ่งใหญ่ ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

          พบกับเว็บไซต์ Stay In STYLE Bangkok ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ www.stayinstylebangkok.com และเตรียมพบกับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020 ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยกำหนดปิดรับสมัครรอบแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ และปิดรับสมัครรอบสุดท้ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2507 8361 , 8363 , 8364 , 8404 โทรสาร 0 2547 4281 อีเมล์ lifestyleunit@ditp.go.th