News & Update

DITP ย้ำชัดเตรียมจัดงาน STYLE Bangkok 2020 ที่รวม 3 งานไว้ด้วยกันในเดือนตุลาคมนี้
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP ประกาศย้ำกรมมีกำหนดจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020 ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2563 ณ ไบเทค บางนา โดยกรมได้ริเริ่มจัดงาน STYLE Bangkok ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2560 และจัดมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดในการรวม 3 งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่สำคัญเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง (BIFF&BIL) งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (BIG+BIH) และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (TIFF) เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มไลฟ์สไตล์ของโลกและตอบรับกับความต้องการของผู้ซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการรวม 3 งานดังกล่าวเข้าไว้ด้วยกันนับว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok แตกต่างจากงานอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน เป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจรอย่างแท้จริง ตอบทุกโจทย์ของสินค้าไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน แฟชั่น และเฟอร์นิเจอร์


งาน STYLE Bangkok เป็นเวทีในการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่โมเดล Thailand 4.0 รวมถึงส่งเสริมให้ไทยเป็นผู้นำด้านงานแสดงสินค้าและศูนย์กลางการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ในภูมิภาค ตลอดจนเป็นโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ อัปเดตเทรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์  คาดว่าการจัดงาน STYLE Bangkok 2020 เดือนตุลาคมนี้จะสร้างมูลค่าการซื้อขายภายในงานทั้ง 5 วันไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านบาท จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน (Exhibitor) ไม่ต่ำกว่า 1,000 บริษัททั้งจากในประเทศและต่างประเทศ คูหาแสดงสินค้ากว่า 2,000 คูหา และผู้เข้าร่วมชมงานทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 50,000 คน

 


นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020 ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพและกลุ่มผู้ซื้อชาวต่างชาติ และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจของสินค้าไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน ในปี 2563 กรมจึงได้ดำเนินโครงการ STYLE Bangkok Pop Up Pavilion in Fair ในงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ในประเทศต่างๆ อาทิ งาน Tokyo Gift Show Spring 2020 ประเทศญี่ปุ่น งาน AGHA Sydney Gift Fair 2020 ประเทศออสเตรเลีย งาน Hoterest Japan 2020 ประเทศญี่ปุ่น งาน The Inspired How Show 2020 ประเทศสหรัฐอเมริกา และงาน HK Gift & Premiums 2020 ประเทศฮ่องกง เป็นต้น โดยจะมีการนำสินค้า 5 กลุ่มสินค้า ได้แก่ แฟชั่น เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน และของใช้ในบ้าน ไปจัดแสดงภายในงาน ตลอดการให้ข้อมูลงาน STYLE Bangkok 2020  รวมทั้งการนำผู้ประกอบการไปเจรจาการค้า ซึ่งจะเป็นการขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ในตลาดต่างประเทศ


เตรียมพบกับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020 งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ตั้งแต่วันที่ 21 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยกำหนดปิดรับสมัครรอบแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ และปิดรับสมัครรอบสุดท้ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2507 8361 , 8363 , 8364 , 8404 โทรสาร 0 2547 4281 อีเมล์ lifestyleunit@ditp.go.th