News & Update

ผลงานแฟชั่น Qurated ได้รับการตอบรับอย่างยิ่งใหญ่ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าท้องถิ่นผ่านกิจกรรมแสดงผลงานและกิจกรรมแฟชั่นโชว์ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่(Chiang Mai Design Week 2019) เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม ที่ผ่านมา ภายในงานมีการจัดแฟชั่นโชว์ผลงานการพัฒนาสินค้าจากโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น (Qurated Fashion Incubation Project) ภายใต้แนวคิด “Me Wisdom ออกแบบด้วยภูมิปัญญา” รวม 45 ชุด นายแบบ นางแบบ ชั้นนำร่วมงานกว่า 45 คน มีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 220 ราย ผลงานการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการในโครงการฯ ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย เพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดได้ในอนาคต ตลอดจนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการในการพัฒนา ออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความแตกต่าง
มีความเป็นสากล

 

                                         

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาแฟชั่นในหัวข้อ “Successful Fashion Designers from Local Wisdom to International Market” ซึ่งเป็นการบอกเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จของดีไซเนอร์แฟชั่นจากการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการแฟชั่นและธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและออกแบบสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายรวมถึงแนวโน้มความต้องการสินค้าของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมฟังการเสวนากว่า 60 ราย ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น หรือ Qurated Fashion Incubation Project ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ในปีที่ผ่านมามีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 58 บริษัท เข้าร่วมการพัฒนาอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ความรู้ด้านเทรนด์แฟชั่นโลก การออกแบบ ตัดเย็บ ตลอดจนการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเชิงลึกรายบริษัทเกี่ยวกับการผลิตงานคอลเลคชั่นใหม่ เพื่อทำตลาดต่างประเทศและเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562 ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการแฟชั่นระดับ SMEs จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง หลายบริษัทพัฒนาสินค้าจนสามารถสร้างแบรนด์และขยายช่องทางการจำหน่ายสู่ตลาดต่างประเทศ เพราะได้รับความรู้อย่างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ พัฒนาสินค้าตามเทรนด์แฟชั่นโลก จนถึงการทำตลาด

 

                                           

ร่วมพิสูจน์ศักยภาพสินค้าแฟชั่นไทยในโครงการ Qurated Fashion Incubation และอัพเดทเทรนด์แฟชั่น ปี 2564 ได้ที่งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2563 ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 02 507 8361 , 8363 , 8364 , 8404 โทรสาร 02 547 4281 อีเมล์ lifestyleunit@ditp.go.th